* סמינרים יומיים בין השעות 9:00-16:30, מתקיימים בבניין ג’ון ברייס הדרכה, חומה ומגדל 29, תל אביב