טופס הרשמה כנס SAPGeekWeek

סמינרים מקצועיים | 12/03/2024 | מלון דניאל, הרצליה
סמינרי Hands On י| 13-14/03/2024 | ג'ון ברייס הדרכה, תל אביב
 • • עלות משתתף לסמינר יומי : 1,290 ₪ + מע"מ

רשימת נרשמים:

שם פרטיי שם משפחה תפקיד טלפון כתובת מייל מק"ט / שם סמינר

סה"כ לתשלום:

0 שח


גורם משלם: 


 

ניתן לשלם באמצעות:


 

 

 • המחירים אינם כוללים מע"מ
 • הסמינרים יתקיימו בן השעות 09:00-16:30. משך סמינר יומי בודד הינו 8 שעות אקדמיות (יום הדרכה מלא).
 • ניתן להירשם לסמינר גם ב-Online באמצעות Live Digital Sessions
 • משתתפי הסמינרים יקבלו חומרי הדרכה ותעודת השתתפות
 • הרישום לסמינר במלון כולל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וכיבוד קל. הארוחות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • ביטול הרשמה או שינוי לסמינר יתקבל עד 10 ימי עבודה לפני הכנס. יש לשלוח הודעת ביטול במייל ולקבל אישור טלפוני. כל ביטול לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא. אי הופעת הנרשם לסמינר (באופן חלקי או מלא) יחויב בתשלום מלא – ללא החזר כספי.
 • התוכנית כפופה לשינויים. יש להתעדכן בתכני ובמועדי הסמינרים באתר הכנס
 • הסמינרים יועברו במתכונת מקוונת ויכול שיוקלטו על ידי המכללה ויוצגו לצדדים שלישיים על פי צרכי המכללה. אני מביע את הסכמתי להקלטת ההרצאות בהם אני משתתף.
 • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההרצאות המועברות בכנס. בכלל זאת חל איסור על להוריד ו/או להקליט ו/או לצלם ו/או ו/או להעתיק בדרך כלשהי את הסמינרים המועברים במתכונת מקוונת. כמו כן, חל איסור לשתף ו/או להפיץ בכל דרך שהיא את הסמינרים המועברים בדרך מקוונת או לאפשר גישה אליהם למי שאינו רשום לסמינר. כל הפרה של סעיף זה ו/או הפרה אחרת של זכויות המכללה על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח - 2007 תטופל באמצעים משמעתיים וחוקיים העומדים לרשות המכללה.
 • במידה ונדרשת הנגשה לסמינרים, יש לעדכן על כך 60 יום עבודה מראש במייל sasher@johnbryce.co.il בציון דרישות ההנגשה.
 • ג'ון ברייס הדרכה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים באופן העברת הכנס והסמינרים בהתאם להנחיות הממשלה, לרבות באמצעות שינוי מועד פתיחתו ו\או העברתו למתכונת למידה מקוונת על מנת להתאימו לנסיבות שאינן בשליטתה.